www.husåkersvägen.se

Välkommen till Magnus & Jessica Ahls hus på Husåkersvägen 3, Harplinge, Halland, Sverige."Klart"

Todo

Möjligt?

Allt skall givetvis skyddas av några lager IS och ett juste, hemmasnickrat ACL i flera nivåer. Det hela serveras av ett GB LAN backbone med en trådlös accesspunkt. Det tillkommer löpande en hel radda med Windows MCE-projekt utöver detta. En kompetent lösning med IM, IP-telefoni, fax, inspelningsfunktion, röstbrevlåda, SIP och kamera hade varit kul att få på plats om det går. En backup-lösning hade varit najs, med Bacula, givetvis, så att man fått prova på att programmera för den.